ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΝΑΝΠ

URL: https://cloud.hcg.gr/public.php?service=files&t=580fca30a35e49918b5687cde7fbad64

Διαχείριση και απάντηση των επερωτήσεων Βουλευτών (αρμοδιότητας του Υπουργείου [Τομέας Ναυτιλίας]) στη Βουλή των Ελλήνων - Αποστολή των ερωτήσεων στις αντίστοιχες διευθύνσεις του Υπουργείου, λήψη και επεξεργασία απαντήσεων και εισαγωγή τελικών απαντήσεων για έγκριση και υπογραφή αρμοδίου κατά περίπτωση Υπουργού- Διακίνηση των τελικών απαντήσεων στη Βουλή των Ελλήνων.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 15, 2018
Δημιουργήθηκε Μάιος 15, 2018
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια Άλλο (Ανοιχτό)
createdπάνω από 2 έτη πριν
id3da26afa-1d8b-4ef4-9d41-63a7525f5178
package id877b6b43-9b30-44fc-83a2-acc03a62c24a
revision id5eeb3251-8cc9-40e0-886b-19a20869631c
stateactive