ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Επικαιροποίηση έτους 2018 της απόφασης ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4305/2014

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/757%CE%9A%CE%9F%CE%A11%CE%A6-2%CE%A59
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Έκδοση 1.0
Last Updated Ιούνιος 26, 2018, 10:13
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 26, 2018, 10:11