ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης Χρήστος Ζαφειρίδης
Last Updated Δεκέμβριος 7, 2015, 11:10
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 7, 2015, 11:09