Ερωτήματα φορέων

Παρουσιάζεται το πλήθος των ερωτημάτων που τέθηκαν από τους φορείς προς το ΑΣΕΠ ζητώντας οδηγίες σε θέματα προσλήψεων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΣΕΠ
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημήτρης Ζέρβας
Last Updated Ιούνιος 11, 2019, 12:30
Δημιουργήθηκε Μάιος 31, 2018, 05:30