ΕΣΠΑ 2007 - 2013 - Πράξεις ανά Φορέα Διαχ. - ...

URL: http://2013.anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projects&outputFormat=json&searchValue=5070660&searchField=5&lang=el-GR&columns[]=title:%CE%A4%CE%99%CE%A4%CE%9B%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5&columns[]=kodikos:%CE%9A%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20MIS&columns[]=trexousaKatastash:%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5&columns[]=body:%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%91%CE%A3&columns[]=budget:%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%AB%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3&columns[]=contracts:%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%9F%20%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%94%CE%95%CE%A3%CE%9C%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D&columns[]=payments:%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%9F%20%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%A9%CE%9C%CE%A9%CE%9D&columns[]=perifereia:%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91&pageTitle=%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%20%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%91.%CE%95.%20(%CE%94%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%A8%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%A7%CE%A5%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D)&replaceEnum=True&pagesize=120000&ergaType[]=2&ergaType[]=3&ergaType[]=4

ΕΣΠΑ 2007 - 2013 - Πράξεις ανά Φορέα Διαχείρισης - ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούνιος 27, 2019
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 27, 2019
Διαμόρφωση JSON
Άδεια Άλλο (Ανοιχτό)
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatJSON
id4d0c95b8-a36f-4d89-a30f-596c4664770d
package id37314db7-1080-4169-b867-9564f52a1184
revision id36b92e1d-93e7-4686-9adb-1b5cd3025ae5
stateactive