ΕΣΠΑ 2007 - 2013 - Πράξεις ανά Φορέα Διαχείρισης ...

URL: http://2013.anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projects&outputFormat=json&searchValue=5090059&searchField=5&lang=el-GR&columns[]=title:%CE%A4%CE%99%CE%A4%CE%9B%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5&columns[]=kodikos:%CE%9A%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20MIS&columns[]=trexousaKatastash:%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5&columns[]=body:%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%91%CE%A3&columns[]=budget:%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%AB%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3&columns[]=contracts:%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%9F%20%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%94%CE%95%CE%A3%CE%9C%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D&columns[]=payments:%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%9F%20%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%A9%CE%9C%CE%A9%CE%9D&columns[]=perifereia:%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91&pageTitle=%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%20%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%91-%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%9A%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A1%CE%9F%20%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%A3%20%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%A3,%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%9D,%20%CE%93%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3&replaceEnum=True&pagesize=120000&ergaType[]=2&ergaType[]=3&ergaType[]=4

ΕΣΠΑ 2007 - 2013 - Πράξεις ανά Φορέα Διαχείρισης - ΑΘΗΝΑ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΓΝΩΣΗΣ

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούλιος 2, 2019
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 2, 2019
Διαμόρφωση JSON
Άδεια Άλλο (Ανοιχτό)
createdπριν 12 μήνες
formatJSON
id07a53cf3-4683-412b-9f8c-8d67859906e0
package id65619f1e-f217-494d-8f77-3c996c6d2398
revision idaee607c7-79e4-49ad-b13b-184204ab9392
stateactive