ΕΣΠΑ 2007 - 2013 - Πράξεις ανά Φορέα Διαχείρισης ...

URL: http://2013.anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projects&outputFormat=json&searchValue=1090204&searchField=5&lang=el-GR&columns[]=title:%CE%A4%CE%99%CE%A4%CE%9B%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5&columns[]=kodikos:%CE%9A%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20MIS&columns[]=trexousaKatastash:%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5&columns[]=body:%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%91%CE%A3&columns[]=budget:%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%AB%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3&columns[]=contracts:%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%9F%20%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%94%CE%95%CE%A3%CE%9C%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D&columns[]=payments:%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%9F%20%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%A9%CE%9C%CE%A9%CE%9D&columns[]=perifereia:%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91&pageTitle=%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%20%CE%95%CE%A5%CE%94%CE%95%CE%A0%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%A3%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D,%20%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%92%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%91%CE%95%CE%99%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%A3%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A0%CE%A4%CE%A5%CE%9E%CE%97%20(%CF%80.%20%CE%95%CE%94%CE%91%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D)&replaceEnum=True&pagesize=120000&ergaType[]=2&ergaType[]=3&ergaType[]=4

ΕΣΠΑ 2007 - 2013 - Πράξεις ανά Φορέα Διαχείρισης - ΕΥΔΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (π. ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούλιος 2, 2019
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 2, 2019
Διαμόρφωση JSON
Άδεια Άλλο (Ανοιχτό)
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatJSON
id907b9293-0150-4328-9297-bfec7b21268c
package id93631f9d-0882-4f4b-b565-aaa0fd008fb3
revision id5df78910-a6e2-404d-8645-369650c663f5
stateactive