ΕΣΠΑ 2007 - 2013 - Στοιχεία Έργων

ΕΣΠΑ 2007 - 2013 - Στοιχεία Έργων (καλείται με παράμετρο το MIS έργου)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://2013.anaptyxi.gov.gr/ergopopup.aspx?mis=&wnd=x&dnnprintmode=true
Δημιουργός Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
Last Updated Ιούνιος 26, 2019, 07:05
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 26, 2019, 07:05