ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Πράξεις ανά Θεματικό Στόχο - Ανταγωνιστικότητα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Πράξεις ανά Θεματικό Στόχο - Ανταγωνιστικότητα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων και αυτών του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projects&outputFormat=json&anapt[]=03
Δημιουργός Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
Last Updated Ιούνιος 24, 2019, 10:20
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 24, 2019, 10:20