ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Πράξεις ανά Θεματικό Στόχο - ...

URL: http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projects&outputFormat=json&anapt[]=03

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Πράξεις ανά Θεματικό Στόχο - Ανταγωνιστικότητα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων και αυτών του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούνιος 24, 2019
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 24, 2019
Διαμόρφωση JSON
Άδεια Άλλο (Ανοιχτό)
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatJSON
id5b40fb12-f58b-46cf-8509-58272deb033d
package ideee7cd48-ec9e-4419-8846-25b6852d1210
revision id27580212-ea89-4905-8054-d4c9d6bbae14
stateactive