ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Πράξεις ανά Θεματικό Στόχο - Βιώσιμες Μεταφορές

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Πράξεις ανά Θεματικό Στόχο - Βιώσιμες Μεταφορές - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projects&outputFormat=json&anapt[]=07
Δημιουργός Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
Last Updated Ιούνιος 24, 2019, 10:26
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 24, 2019, 10:26