ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Πράξεις ανά Θεματικό Στόχο - Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Πράξεις ανά Θεματικό Στόχο - Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση - Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτηση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projects&outputFormat=json&anapt[]=10
Δημιουργός Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
Last Updated Ιούνιος 24, 2019, 10:31
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 24, 2019, 10:30