ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Πράξεις ανά Θεματικό Στόχο - Έρευνα – Τεχνολογία και Καινοτομία

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Πράξεις ανά Θεματικό Στόχο - Έρευνα – Τεχνολογία και Καινοτομία - Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projects&outputFormat=json&anapt[]=01
Δημιουργός Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
Last Updated Ιούνιος 24, 2019, 10:09
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 24, 2019, 10:09