ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Πράξεις ανά Θεματικό Στόχο - Κλιματική αλλαγή – Πρόληψη

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Πράξεις ανά Θεματικό Στόχο - Κλιματική αλλαγή – Πρόληψη - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των κινδύνων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projects&outputFormat=json&anapt[]=05
Δημιουργός Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
Last Updated Ιούνιος 24, 2019, 10:23
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 24, 2019, 10:23