ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Πράξεις ανά Θεματικό Στόχο - Κοινωνική Ένταξη

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Πράξεις ανά Θεματικό Στόχο - Κοινωνική Ένταξη - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projects&outputFormat=json&anapt[]=09
Δημιουργός Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
Last Updated Ιούνιος 24, 2019, 10:29
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 24, 2019, 10:29