ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Πράξεις ανά Θεματικό Στόχο - Μεταρρύθμιση Δημόσιας Διοίκησης

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Πράξεις ανά Θεματικό Στόχο - Μεταρρύθμιση Δημόσιας Διοίκησης - Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων υπηρεσιών και των φορέων, καθώς και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projects&outputFormat=json&anapt[]=11
Δημιουργός Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
Last Updated Ιούνιος 24, 2019, 10:32
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 24, 2019, 10:32