ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Πράξεις ανά Θεματικό Στόχο - Προστασία Περιβάλλοντος

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Πράξεις ανά Θεματικό Στόχο - Προστασία Περιβάλλοντος - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projects&outputFormat=json&anapt[]=06
Δημιουργός Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
Last Updated Ιούνιος 24, 2019, 10:25
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 24, 2019, 10:24