ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Πράξεις ανά Θεματικό Στόχο - Τεχνολογίες Πληροφορίας κι Επικοινωνιών

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Πράξεις ανά Θεματικό Στόχο - Τεχνολογίες Πληροφορίας κι Επικοινωνιών (ΤΠΕ) - Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και της ποιότητάς τους

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projects&outputFormat=json&anapt[]=02
Δημιουργός Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
Last Updated Ιούνιος 24, 2019, 10:15
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 24, 2019, 10:15