ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Πράξεις ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα - Θάλασσα και Αλιεία

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 -Γενικά και Οικονομικά Στοιχεία Πράξεων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα- Θάλασσα και Αλιεία

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projects&outputFormat=json&epix=19
Δημιουργός Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
Last Updated Ιούνιος 25, 2019, 08:14
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 25, 2019, 08:14