ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Πράξεις ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα - ΕΠ.ΑΝ.Α.Δ.

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 -Γενικά και Οικονομικά Στοιχεία Πράξεων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα- Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projects&outputFormat=json&epix=3
Δημιουργός Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
Last Updated Ιούνιος 25, 2019, 07:49
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 25, 2019, 07:48