ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Πράξεις ανά Φορέα Διαχείρισης - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Γενικά και Οικονομικά Στοιχεία Πράξεων Φορέα - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projects&outputFormat=json&searchField=5&searchValue=30605036
Δημιουργός Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
Last Updated Ιούνιος 25, 2019, 07:12
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 25, 2019, 07:12