ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Πράξεις ανά Φορέα Διαχείρισης - ΕΥΔ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Γενικά και Οικονομικά Στοιχεία Πράξεων Φορέα - ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projects&outputFormat=json&searchField=5&searchValue=2040122
Δημιουργός Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
Last Updated Ιούνιος 26, 2019, 06:38
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 24, 2019, 12:12