ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Πράξεις ανά Ταμεία - Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Πράξεις ανά Ταμεία - Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projects&tameia=4
Δημιουργός Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
Last Updated Ιούνιος 24, 2019, 10:41
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 24, 2019, 10:41