ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Στατιστικά Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ανά Θεματικό Στόχο

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Στατιστικά Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ανά Θεματικό Στόχο (Για αναζήτηση συγκεκριμένου Θεματικού Στόχου χρειάζεται ο αντίστοιχος κωδικός στο queryCode π.χ.Για τον Θεματικό Στόχο "Τεχνολογίες Πληροφορίας κι Επικοινωνιών (ΤΠΕ)" queryCode=02)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=statistics&queryArgument=thematic_objectives&queryFilter=operational_programme&queryCode=02
Δημιουργός Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
Last Updated Ιούνιος 26, 2019, 06:37
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 24, 2019, 11:20