ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Στοιχεία υποέργων

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Στοιχεία υποέργων (καλείται με παράμετρο το MIS έργου)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projectDetails&queryArgument=5000001&projectDetails=subprojects
Δημιουργός Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
Last Updated Ιούνιος 26, 2019, 06:36
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 24, 2019, 10:52