ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παροχή αξιόπιστων δεδομένων κατά τον σχεδιασμό των πολιτικών απασχόλησης, καταπολέμησης της ανεργίας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαίδευσης και εν γένει των πολιτικών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.oaed.gr/statistika
Δημιουργός ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Last Updated Ιούλιος 19, 2019, 08:56
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 19, 2019, 08:49
Custom License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/