ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ - ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.Κ. - ΕΤΟΣ 2017

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΝΕΝΑ
Last Updated Ιούλιος 18, 2018, 10:08
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 18, 2018, 10:07