Ετήσιες εκθέσεις για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων

Εκθέσεις του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12Γ του Ν. 4305/2014 για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων από τους υπόχρεους στην εφαρμογή της πολιτικής φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ιδίου Νόμου, οι οποίες σε συνέχεια διαδικασίας διαβούλευσης, υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Οκτώβριος 25, 2017, 14:58
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 25, 2017, 14:42