Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Σ.Ε.Υ.Υ.Π. 2014

URL: http://data.gov.gr/dataset/67d589f3-96bd-4e16-b716-ee049502adf3/resource/0cbff09d-61cb-49ea-90e4-7019af3a8c58/download/2014.docx

Θεσμικό - κανονιστικό πλαίσιο Σ.Ε.Υ.Υ.Π., οργανωτική δομή, στελέχωση, αρμοδιότητες, παρουσίαση των σημαντικότερων υποθέσεων της ελεγκτικής δράσης και διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, για το 2014.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 15, 2017
Δημιουργήθηκε Μάιος 15, 2017
Διαμόρφωση DOCX
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 3 έτη πριν
formatDOCX
id0cbff09d-61cb-49ea-90e4-7019af3a8c58
package id67d589f3-96bd-4e16-b716-ee049502adf3
position5
revision id8c171887-20c4-4994-9cae-aff2b067fe97
stateactive
url typeupload