Κύρωση υφισταμένου δικτύου κοινοχρήστων χώρων οικισμών στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου

Κύρωση του υφισταμένου, κατά τη δημοσίευση του Ν. 3937/11, δικτύου κοινοχρήστων χώρων οικισμών στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, κατά τις διατάξεις του αρθ. 35 αυτού

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών ΔΙΠΕΧΩΣΧ Δυτ. Μακεδονίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Θεόδωρος Χιονίδης
Last Updated Ιούνιος 5, 2018, 07:57
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 5, 2018, 07:56