Γεωγραφική κατανομή υπηρεσιών ΟΑΕΔ

Γεωγραφική Κατανομή Περιφερειακών Υπηρεσιών ΟΑΕΔ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Β1) - ΔΗΜΟΣΘ.ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Β1) & Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (Β6)
Last Updated Απρίλιος 18, 2019, 10:23
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 7, 2017, 10:30