ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΈΚΔΟΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΒΟΛΟΥ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΧΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης Αρτεμησία Πουτόκα
Last Updated Αύγουστος 3, 2020, 07:57
Δημιουργήθηκε Μάιος 14, 2018, 08:06