ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Γνωμοδοτήσεις του Φ.Δ. που έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?query=decisionType:%22%CE%93%CE%9D%CE%A9%CE%9C%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%22&fq=organizationUid:%2299201091%22&fq=signerUid:%22100006388%22&page=0
Δημιουργός Αθανάσιος Παπούδης
Υπεύθυνος Συντήρησης Αθανάσιος Παπούδης
Last Updated Ιούλιος 19, 2018, 08:17
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 16, 2018, 10:49