Ηλεκτρονικές Πληρωμές Δήμου Χανίων

Με τις Ηλεκτρονικές Πληρωμές Οφειλών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις Βεβαιωμένες Οφειλές τους προς τον Δήμο Χανίων και να πληρώσουν ηλεκτρονικά

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Μάρτιος 13, 2017, 06:40
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 13, 2017, 06:36