Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση Δήμου Χανίων

Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων μέσω διαδικτύου. Το αίτημα προωθείται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία για διεκπεραίωση και επιστρέφεται στον αποστολέα ο μοναδικός κωδικός του αιτήματος.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Μάρτιος 13, 2017, 08:42
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 13, 2017, 08:40