Ηλεκτρονικό Μητρώο Διοδίων

Δηλώσεις Περιοχής Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τηλεδιοδίων (ΕΥΤ) και πληροφορίες Παρόχων Τηλεδιοδίων - "EETS Domain statement and Toll Charger Information"

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης
Υπεύθυνος Συντήρησης Γ.Γ.Υποδομών-Δ/ΝΣΗ ΛΣΕΠ
Last Updated Ιούλιος 7, 2017, 11:53
Δημιουργήθηκε Μάιος 19, 2016, 07:14