Κατάλογος και γεωχωρικές συντεταγμένες των ξενοδοχείων στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Tο σύνολο δεδομένων περιέχει δεδομένα και γεωχωρικές συντεταγμένες των ξενοδοχείων που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Γεωχωρικών Πληροφοριών
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Γεωχωρικών Πληροφοριών
Έκδοση 1.0
Last Updated Φεβρουάριος 3, 2017, 12:52
Δημιουργήθηκε Μάιος 4, 2016, 11:12