ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Διακηρύξη διαγ/σμών εκμίσθωσης σχ.κυλικείων και αγρ/χίων

Διακηρύξεις διαγωνισμών εκμίσθωσης σχολικών κυλικείων και αγροτεμαχίων, κατακύρωση αναδόχων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Φεβρουάριος 15, 2017, 18:38
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 15, 2017, 18:38