ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://www.diavgeia.gov.gr/search?query=decisionType:%22%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%E2%80%93%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%22&fq=organizationUid:%2299221898%22&fq=unitUid:%2272430%22&page=0
Υπεύθυνος Συντήρησης info1@verhospi.gr
Last Updated Φεβρουάριος 19, 2019, 09:17
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 14, 2016, 10:02