Ισολογισμοί και Απολογισμοί

Αφορά οικονομικά δεδομένα και εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανα του Απολογισμού & Ισολογισμού για τον Δήμο Αλεξάνδρειας και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=decisionType:%22%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%E2%80%93%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%22&page=0&fq=organizationUid:%226018%22&fq=issueDate:%5BDT(2015-01-01T00:00:00)%20TO%20DT(2015-12-31T23:59:59)%5D
Δημιουργός Καλλιόπη Γιάγκου
Υπεύθυνος Συντήρησης Καλλιόπη Γιάγκου
Last Updated Αύγουστος 30, 2018, 07:43
Δημιουργήθηκε Μάιος 30, 2018, 10:05