Κανονισμοί Λειτουργίας Υπηρεσιών & Νομικών Προσώπων

Αποφάσεις έγκρισης Κανονισμών Λειτουργίας υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δήμου Αλεξάνδρειας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Μαμουδέλης Θεόδωρος
Υπεύθυνος Συντήρησης ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΜΟΥΔΕΛΗΣ
Last Updated Μάιος 26, 2020, 05:13
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 2, 2018, 06:34