Κανονισμός Λειτουργίας Καταστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Δράμας

Περιλαμβάνεις τον Κανονισμό Λειτουργίας Καταστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Δράμας και τις τροποποιήσεις του όπως αυτά αναρτώνται στην Διαύγεια

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Last Updated Οκτώβριος 12, 2018, 10:43
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 12, 2018, 10:42