Κανονισμός λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου Δράμας

Περιλαμβάνει τον κανονισμό λειτουργίας κοιμητηρίων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
Last Updated Οκτώβριος 11, 2018, 07:44
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 11, 2018, 07:10