Κατακυρώσεις-Αναθέσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας

Περιλαμβάνει τις Κατακυρώσεις-Αναθέσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας -ΕΕΠΕΔΔ όπως αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Διαύγεια

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Last Updated Οκτώβριος 12, 2018, 07:14
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 11, 2018, 12:50