Κατακυρώσεις-Αναθέσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας

Περιλαμβάνει τις Κατακυρώσεις-Αναθέσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας -ΣΕΔΕΔΔ όπως αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Δαύγεια

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Last Updated Οκτώβριος 12, 2018, 07:30
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 12, 2018, 05:15