Κατάλογος Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Ανοικτή διαδικτυακή παρουσίαση του Καταλόγου των εγγραφών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Καβάλας, με δυνατότητες πλοήγησης, ευέλικτης αναζήτησης σε όλα τα πεδία μεταδεδομένων και φίλτρα πολύπλευρης αναζήτησης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://kavalalib.openabekt.gr/
Δημιουργός Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας
Υπεύθυνος Συντήρησης Δέσποινα Σαραφείδου
Last Updated Ιούλιος 9, 2018, 06:22
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 9, 2018, 06:20