ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20, ΤΟΥ Ν. 4384/2016 ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΑ 062/132509/2016 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣ & ΑΛΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣ,ΚΑΣ, ΚΕΑΣ,ΑΕΣ ΚΛΠ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΕΝΗΜΕΡΟΙ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΣΥΛΒΙΑ ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Last Updated Ιανούαριος 29, 2020, 12:23
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 13, 2018, 09:17