Αρχείο καταγραφής των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης

Το σύνολο δεδομένων περιέχει στοιχεία (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, κλπ) των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων
Έκδοση 1.0
Last Updated Σεπτέμβριος 18, 2019, 11:26
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 28, 2015, 12:25