Κατάλογος τεκμηρίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πλατέος

Κατάλογος βιβλίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πλατέος Δήμου Αλεξάνδρειας, σε μορφή αρχείου XLS, για εύκολη και γρήγορη αναζήτηση και ταξινόμηση μέσα στη διαθέσιμη βιβλιακή συλλογή. Ο κατάλογος εμπλουτίζεται και ενημερώνεται συνεχώς με νέους τίτλους και στοιχεία.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Μαμουδέλης Θεόδωρος
Υπεύθυνος Συντήρησης Μαμουδέλης Θεόδωρος
Last Updated Φεβρουάριος 5, 2019, 12:57
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 7, 2018, 13:55