Κατάσταση αιτήσεων συμμετοχής σε μια διαδικασία κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους

Παρουσιάζεται το πλήθος των ηλεκτρονικών αιτήσεων που υποβλήθηκαν, επεξεργάστηκαν (παρέμειναν ανοιχτές), ή ακυρώθηκαν σε μια διαδικασία επιλογής προσωπικού.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΣΕΠ
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημήτρης Ζέρβας
Last Updated Νοέμβριος 7, 2019, 07:59
Δημιουργήθηκε Μάιος 21, 2018, 09:25